Thursday, August 16, 2007

เกียร์ว่าง

ใส่เกียร์ว่างนี้เห็นครั้งแรกประมาณ 4-5 ปีก่อนจากเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง ที่เคยเป็น idol ของเรา พอนานเข้าอาการนี้กลายเป็นโรคติดต่อ แพร่ไปทั่ว หันไปไหนก็เห็น บางคนไม่เข้มแข็งหรือเป็นตัวของตัวเอง พอเห็นคนอื่นเป็น ก็เกิดอาการนี้บ้างการใส่เกียร์ว่างด้วยเหตุผลส่วนตัวใดๆ ก็ตาม มีชีิวิตอยู่ไปวันๆ สิ้นคิดน่าดู นอกจากเอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน ตัวเราเองก็ขาดการพัฒนา ขาดความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ยังจำ น้ำเสียงนิ่งๆของผู้ถือหุ้น(หญิงท่านนั้น) ยังก้องในหูของเรา ขอความมั่นใจ....

2 comments:

taladnam said...

มีวัคซีนป้องกันบ้างมั้ยครับเนี่ย

-snakk-

p said...

อิทธิบาท 4 และ จิตสำนึก คะ :)