Tuesday, November 20, 2007

ปฏิบัติการ หญ้า 2 กอง

ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ประชุมฝ่ายตามปกติ จากเดิมที่ให้แต่ละคนมารายงานตัวเองทำอะไรไปบ้าง ฟังดูน่าเบื่อ จึงเริ่มเปลี่ยนเป็นรายงานอุปสรรค และ เป้าหมายที่จะทำในแต่ละสัปดาห์ (เริ่มเปลี่ยนมาสัก 2 ครั้งที่ผ่านมา) จุดประสงค์ของการเล่าปัญหาเพื่อให้เป็นการ ลปรร ปัญหาและประสบการณ์ของเพื่อนร่วมทีม

สัปดาห์นี้ก็เช่นกัน ปัญหาน้องคนแรกที่ติดปัญหาอยู่ 2 วัน และขอเวลา 2 วัน ในการหา solution ได้รับการแก้ไขด้วยคำแนะนำของน้องอีกคน (เพียงไม่ถึงชั่วโมง) และ ปัญหาของน้องคนที่ 2 ได้รับคำแนะนำของน้องคนแรก นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นของ ปฎิบัิติการ หญ้า 2 กอง เป้าหมายในวันนี้ไม่ใช่เป็นเพียงให้งานเสร็จตามเป้าหมายเท่านั้น ต้องการสร้างทีม ให้เป็นทีมอย่างแท้จริง


No comments: