Thursday, January 3, 2008

หน้าที่แรก ประจำปี 2008

วันนี้เป็นวันแรกของปีที่ทำหน้าที่ ในการขายความฝัน(แผน) ให้ผู้บริหารฯ ท่านอื่นๆ ฟัง และแล้วก็เสร็จลุล่วงไป ตะลึงกับการไม่ถูกยิง คำถามใดๆ กลางห้องประชุม การไม่ถาม ตีได้ 2 ความหมาย คือ การ present เคลียร์มาก กับอีกกรณีหนึ่งคือ ไม่น่าสนใจ อย่างไรก็ดี ในเมื่อไม่มีคำถามก็ยกผลประโยชน์ให้เจ้า presentation ละกัน

ขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลัง ... "นาย" "เพื่อนสนิท" และ พี่สนิท

No comments: