Tuesday, January 1, 2008

งานเข้า ฉลองปีใหม่

ต้อนรับปีใหม่ปีนี้(2008) ตั้งใจไว้ว่า

1. คิดและลงมือทำ (Think & Do) ให้มากขึ้น บ่นให้น้อยลง
2. เป็น "ผู้ให้" ให้มากขึ้น
3. ถ่ายทอดความรู้ให้มากขึ้น
4. หลุดพ้นจากข้อจำกัดและ เป็น positive thinker ให้มากขึ้น
5. มีความฉลาดทางอารมณ์และเป็นผู้ใหญ่ให้มากขึ้น
6. ให้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้น
7. อ่านหนังสือให้มากขึ้น
8. บริหารเวลาและจัด priority ต่างๆ ให้กับชีวิตให้ดีขึ้น
9. ดูแลสุขภาพให้มากขึ้น eg. กินน้ำมากขึ้น ลดคลอเลสเตอรอล และ ออกกำลังกายให้มากขึ้น

ดูสวยหรู กลางปีและปลายปีมาดูว่า ผลเป็นอย่างไร กว่าจะถึงตอนนั้น มาดูว่า ปีที่แล้ว ตั้งใจไว้ว่าอะไร


New Year Resolution: 2007
1. มาทำงานก่อนเวลา และไม่กลับบ้านค่ำ :: ทำไม่ได้ ผลกลับตรงกันข้าม ดึกกว่าเดิม นอนดึกกว่าเดิม
2. ส่งงานให้ตรงเวลา
3. แสดงความคิดเห็น(สื่อสารให้มากขึ้น)
4. หาทายาท(รับงาน)
5. อ่านหนังสือให้มากขึ้น
6. ทำบุญ และนั่งสมาธิ (ระวังหมดอายุ)
7. Positive Thinking ให้มากขึ้น (จะได้ไม่หดหู่)
8. คลอเลสเตอรอลต้องน้อยกว่า 200
9. ทำบัญชีการใช้จ่าย(ส่วนตัว) และเพิ่มเงินออม
10. ทาสีรั้วบ้าน (ไม่ได้ทาสี ตั้งแต่เรียนโท) :: เสร็จแล้วจ๊า
11. สอบ TOEIC ให้ผ่าน: เป้าหมายก่อนวันเกิด ให้ของขวัญวันเกิด
12. เฮ้อ ข้อนี้ยาก ทำให้กล้วยไม้้แคทลียา(พันธุ์อะไรไม่รู้)ออกดอกให้ได้ สู้มา 5 ปีแล้ว :: ออกแล้วจ๊า
13. ข้อนี้ลืมได้งัย :: ช่วยกันทำ IS ให้เป็นหน่วยงานที่ทำงานอย่างมีความสุข



ดูผลสิ


1. มาทำงานก่อนเวลา และไม่กลับบ้านค่ำ :: ทำไม่ได้ ผลกลับตรงกันข้าม ดึกกว่าเดิม นอนดึกกว่าเดิม
2. ส่งงานให้ตรงเวลา:: ไม่ได้เรื่อง พลาดเป้ากว่าเดิม
3. แสดงความคิดเห็น(สื่อสารให้มากขึ้น):: ยังทำไม่ได้อย่างที่คิด
4. หาทายาท(รับงาน):: หาทายาทได้ 40 %
5. อ่านหนังสือให้มากขึ้น:: อ่านหนังสือ non-technique เฉลี่ย 2 เล่ม/เดือน
6. ทำบุญ และนั่งสมาธิ (ระวังหมดอายุ) :: ทำบุญเพิ่มขึ้น แต่สมาธิแตกซ่าน
7. Positive Thinking ให้มากขึ้น (จะได้ไม่หดหู่) :: ข้อนี้ยังสอบไม่ผ่าน
8. คลอเลสเตอรอลต้องน้อยกว่า 200 :: กินกุ้งและปลาหมึกน้อยลง รวมทั้งไม่มองไข่ปลาหมึก แต่ใจนั้นโหยหา ทะลุเป้า 218
9. ทำบัญชีการใช้จ่าย(ส่วนตัว) และเพิ่มเงินออม:: ข้อนี้กระเจิง ปีนี้ค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิม
10. ทาสีรั้วบ้าน (ไม่ได้ทาสี ตั้งแต่เรียนโท) :: ทำลายสถิติ 2 รอบ / ปี
11. สอบ TOEIC ให้ผ่าน: เป้าหมายก่อนวันเกิด ให้ของขวัญวันเกิด :: ทำไม่ได้ดังใจคิด
12. เฮ้อ ข้อนี้ยาก ทำให้กล้วยไม้้แคทลียา(พันธุ์อะไรไม่รู้)ออกดอกให้ได้ สู้มา 5 ปีแล้ว :: ออกแล้วจ๊า
13. ข้อนี้ลืมได้งัย :: ช่วยกันทำ IS ให้เป็นหน่วยงานที่ทำงานอย่างมีความสุข :: วัดไม่ได้ สถานะตอนนี้เป็นหัวหน้าแล้ว ใครจะกล้าบอกเราหล่ะ ^^


No comments: