Sunday, July 8, 2007

แกะดำแกะดำ เป็นคำที่บ่งบอกสิ่งที่ไม่เข้าพวก แตกต่าง โดดเดี่ยว มักถูกจินตนาการในเชิงแปลกประหลาด ในอดีตนักประดิษฐ์คิดค้นทฤษฏีหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ มักถูกมองว่าเป็นแกะดำ จนกระทั่งทฤษฎีของเค้าเหล่านั้น ถูกพิสูจน์ว่าเป็นจริง

หากช่วงบ่ายวันอาทิตย์มีเวลาว่าง ลองเปิดดู รายการ แกะดำ ที่นำความแตกต่างของสิ่งของ สถานที่ หรือสิ่งต่างๆ ที่มีมุมของความแตกต่าง แม้ว่าบางครั้งจะเป็นสิ่งของประเภทเดียวกัน ให้เราคิดว่าอะไรที่ต่างกัน
เฉกเช่นคนที่อยู่ในสังคมเดียวกัน อาจมีความคิดที่แตกต่างกัน หากนำความคิดที่แตกต่างมาใช้ได้อย่างลงตัว ก็คงดีมิใช่หรอ

No comments: