Monday, September 3, 2007

ูคำพูดกับการกระทำ

เช้านี้ฟังวิทยุสถานีหนึ่ง ดีเจเล่าให้ฟังว่า มี


หน่วยงานราชการของประเทศหนึ่งออกกฎห้ามให้พูดประโยคเหล่านี้

เป็นไปไม่ได้
แล้วจะให้ ฉัน/ผม ทำอย่างไร
แต่ .... บอกว่า ...
แค่นี้นะ จะพักเที่ยงแล้ว ....

และบางครั้งจะได้ยินประโยคเช่นนี้

ผม/พี่/ฉันไม่รู้ .......
ทำไม่เป็น ....
ไม่เคยทำ ....
นานแล้วจำไม่ได้ .......


ตอบง่ายๆ แต่คนฟังอึ้ง

No comments: