Friday, September 14, 2007

ทำไม.....ไม่ทำงาน

เมื่อหลายปีก่อน ซื้อหนังสือ "ทำไมลูกน้องไม่ทำงาน" ณ เวลานั้น ไม่ได้เป็นหัวหน้าใคร เพียงแค่ต้องการซื้อมาอ่าน เพื่อหาทางออกให้เพื่อนร่วมงานคนนึง ว่าทำไมหัวหน้าจึงคิดว่าเค้าไม่ทำงาน และ ทำไมเค้าถึงทำงานไม่เสร็จเสีย เราอยู่ในฐานะคนกลางที่รับฟังคนทั้งสองคน เมื่ออ่านแล้วก็ทำ mindmap เก็บไว้ ก็ยังหาทางออกไม่ได้ ตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นปัญหาเทคนิค เราจึงเลือกไปเรียนต่อ ป.โท เพื่อดูว่าจะมาช่วยเพื่อนและฝ่ายอย่างไรได้บ้าง

เวลาผ่านไปหลายปี ตอนนี้เพื่อนร่วมงานคนนี้ มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น แม้ว่าจะยังไม่ได้อย่างที่คนอื่นคาดหวัง ไม่ได้ใช้หนังสือเล่มนี้ ช่วยแก้ปัญหา สิ่งหนึ่งที่ช่วยเปลี่ยนแปลงในเพื่อนร่วมงานคนนี้คือ คำว่า "เพื่อน และความเข้าใจ" มิใช่ "หัวหน้า" หรือ "ลูกน้อง"

2 comments:

taladnam said...

มีคนซื้อหนังสือเล่มนี้มาฝาก ตอนที่เป็นแค่ระดับหัวหน้างาน

ยังเก็บไว้จนบัดนี้ ไม่คิดจะหยิบมาอ่าน และไม่คิดจะทิ้ง

-- Snakk

amphat said...

บางครั้ง หนังสือ how to .. ไม่ใช่สูตรสำเร็จ ของการแก้ปัญหา

หากจะลองพิจารณา หนังสือเล่มนี้ สอนให้เราเข้าใจมุมมองของผู้้อื่น คือ ความเข้าใจ

ผู้อยู่ในทั้ง 2 สถานะได้อ่าน ก็จะเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น