Friday, September 21, 2007

ชาร์ทแบต

ผู้สูงอายุมักจะพูดว่า แก่แล้วก็ไม่มีอะไรดี คำพูดนี้ท่าจะจริงสำหรับคนที่ไม่ใคร่ดูแลสุขภาพ เช่น ตัวเรานั่นเอง หลายสัปดาห์มานี้ป่วยด้วยอาการปวดศรีษะ ตุ่บ ตุ่บ สังเกตุว่าสามารถบรรเทาอาการด้วยการนอนพัก เมื่อคืนนี้เองก็เป็นอีกวันหนึ่ง ที่กลับถึงบ้านแล้วไม่สามารถทำงานทั้งที่สัญญากับเพื่อนร่วมงานว่าจะแก้ระบบ เพื่อคืนเซิร์ฟเวอร์แต่ไม่สามารถฝืนสังขารไหว

ถึงบ้าน สามทุ่มกว่าๆ ผลอยหลับไป รู้สึกตัวอีกทีก็ ตี 5 เศษๆ เช้านี้รู้สึกดีขึ้น เหมือนได้ ชาร์ทแบต ให้กับชีิวิต ให้มาทำงานได้อีกวันหนึ่ง ขอบคุณ....ต่อชีวิตให้....

No comments: