Wednesday, September 12, 2007

ความจริง...ที่ไม่อยากฟัง


เมื่อคืน post บน blog ภายในบริษัท (เห็นเฉพาะกลุ่ม) เกี่ยวกับปัญหาของ spam ตั้งหัวข้อ "การต่อสู้ spam แต่เพียงลำพัง"

spam เป็นเรื่องที่มีคนรายงานปัญหามากกว่าคนแก้ปัญหา (พูดตามความเป็นจริง อาจจะกระทบใจใครบางคน) งานที่ทำแล้วไม่เคยเสร็จหรือหยุดนิ่งได้ ต้องวิเคราะห์คู่ต่อสู้ตลอด(spammer) งานที่ทำแล้วเหนื่อย ไม่ค่อยได้้รับความพอใจจาก...... . {ขอละไว้เท่านี้เพราะเป็นเรื่องภายใน}

เช้านี้ไปประชุม ก็มีการพูดถึงเรื่อง spam อีก อันที่จริงก็ไม่ใช่มีเพียงแต่เราที่ต่อสุ้ spammer เพียงลำพัง เพียงแต่ กลุ่มผู้ที่ทำงานนี้ ทำงานแบบต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างอดทน ต่างคนต่างหาทางออกให้ตัวเอง

2 comments:

taladnam said...

คิด+ "Spam Mail ทำให้เรามีงานทำ" แม้จะเสี่ยงหน่อยก็ตาม

เรื่อง SPAM พี่ว่าต้องเอาคนที่เกี่ยวข้องมา ลปรร กันเพื่ออุดช่องโหว่ และขยายผลในทางปฏิบัติครับ

-- Snakk

amphat said...

พยายาม คิดบวก บวก บวก ไหงกลายเป็น ลบ ซะ(ทุกที) ;-)