Monday, September 17, 2007

ข้อมูลของฉันน......ระยะนี้มักจะได้รับสายจากบุคคลที่ไม่รู้จักทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ ์ที่ทำงาน เพื่อเชิญชวนให้สมัครเป็นสมาชิกของบัตรเครดิต หลาย ๆ ราย ไม่รู้ว่าบุคคลเหล่านี้ได้หมายเลขติดต่อจากที่ใด เค้ามีความพยายามในการติดต่อเชิญชวนให้เป็นสมาชิก (เคยได้ยินเพื่อนแซวว่า มีระบบการทำงานแบบสัตว์ปีกชนิดหนึ่ง) ชวนทั้งเช้าสาย บ่าย เย็น (คิดแบบติดลบ) ขนาดขอสมัคร ยังตามกันเช่นนี้ หากพลาดเป็นหนี้ของเขาหล่ะ จะ สยอง ขนาดไหน....

บัตรเครดิต ใช้อย่างมีสติ...

No comments: