Sunday, September 23, 2007

เขียน

สัปดาห์ที่ผ่านมา นาย ขอรายงานประจำสัปดาห์ เรื่องนี้เป็นข้อเสียของเราเสียจริง ชอบทำ แต่ไม่ชอบเขียน(ส่วนตัว) ที่แย่คือ ไม่ทำรายงานของฝ่ายส่ง นั่นหมายความว่า ผลงาน ความคืบหน้าของคนทั้งฝ่าย ไม่เป็นที่รับรู้จากภายนอก

เหตุผล ลึกๆ คือ เป็นคนเขียนไม่เก่ง และ รู้สึกว่าเขียนไม่ดี ในภาพของทั้งฝ่าย จึงไม่ยอมเขียนและไม่เริ่มเขียน แต่จากนี้เป็นสิ่งที่สัญญา(ใจ)ว่าจะส่ง ถ้าไม่เริ่ม คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนา

No comments: